سایت مرکز فقهی

دانش اصول فقه به عنوان علمی آلی، عهده‌دار بیان و بررسی ضوابط و قواعد استنباط است. علمی که از دیرباز از عصر معصومین شکل گرفته و به مرور زمان توسعه و تعمیق یافته است. گذر زمان، گسترش علوم انسانی، تحول در مسائل اجتماعی و شکل گیری مسائل نوپدید، چالش‎های فراوانی را برای علم اصول در کنار علم فقه پدید آورده است. چالش‎هایی که بازبینی در برخی از مسائل بنیادین استنباط را ضروری می‎سازد. در عین حال مسائل مختلفی از علم اصول که در گذشته مورد توجه فقها بوده، به صورت متناسب مورد گفتگوی علمی قرار نگرفته و همچنین دستاوردهای بسیاری در این علم به صورت مبسوط ارائه نشده است. وضعیت شناسی موجود نشان می دهد آنگونه که شایسته و بایسته این علم و چالشهای پیش روی آن است مورد توجه اندیشه ورزان نیست در حالی که نیازمند تولید ادبیات به روزتری از این علم در زمان فعلی هستیم.
باتوجه به جایگاه برجسته مرکز فقهی ائمه... مطالعه بیشتر

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.