سایت مرکز فقهی

امروزه، انسان در دوره‌ای زندگی میکند که به آن عصر ارتباطات گفته می‌شود. از ویژگی‌های این عصر این است که اشخاص می‌توانند  آزادانه و به سرعت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند، و دسترسی سریع به علمی داشته باشند که پیش‌تر ممکن نبوده‌است.

بنابرین ارتباطات، به خصوص ارتباطات جمعی، عنصر مهمي در اين عصر به شمار مي آيد

و به ساير عناصر زندگي اجتماعي به شدت وابسته است. با گسترش وسايل ارتباط جمعي، سطح زندگي اعضاي جامعه نيز دگرگون شده است. و سطح فرهنگ ها و آداب و رسوم اعضاي جامعه نيز دگرگون شده است.

از سوي ديگر، رسانه ها، ابزار مناسبي براي القاي افکار و عقاید و تغییر نگرش و رفتار به شمار مي آيند، و روز به روز، اعضاي جامعه را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهند.

 طبیعی است که نظام اسلامی و به ویژه حوزه... مطالعه بیشتر

مصاحبه فقهی

اخبار2

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.