سایت مرکز فقهی

بررسی فقهی نمایش آلات موسیقی در رسانه ملی

فقه، هنر و رسانه، سه ضلع اثرگذار بر فرهنگ عمومی جامعه اسلامی است.فقها به عنوان حافظان شریعت، در این باره رسالتی بس خطیر دارند؛ از سویی باید احکام شرع را تبیین کنند تا آحاد جامعه از حدود شرعی خارج نشوند و از سویی دیگر، بایستی در استخراج و تبیین احکام، هوشمند باشند و با نگاه دوسویه به اصول شرعی و ضرورتهای جامعه، بویژه در موضوعات نوپدید بپردازند.

تعداد بازدید :143
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.