سایت مرکز فقهی

فقه سیاسی بخشی از علم فقه است که به کشف، استخراج و بیان احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی می پردازد. دانش فقه سیاسی عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی دانسته شده است؛ زیرا به تمامی جنبه‌های زندگی مسلمانان ارتباط دارد. موضوع دانش فقه سیاسی پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها است. در دوران معاصر با گسترش امواج اسلام‌گرایی و اهمیت پیدا کردن رابطه دین و تجدد، دانش فقه سیاسی نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. وظیفه فقه سیاسی و فقیه متخصص در امر سیاست را ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و نصوص ثابت دینی دانسته‌اند.
فقه سیاسی دانشی امامت‌محور است که بر اساس تفسیری خاص از جایگاه و شرایط امام معصوم در زندگی سیاسی شکل گرفته است. فقه سیاسی شیعه را بر اساس تحولات سیاسی- اجتماعی، از ابتدای تأسیس در زمان... مطالعه بیشتر

اخبار

اخبار

نشست ها

نشست ها

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.