سایت مرکز فقهی

با وجود تلاش های که برای تبیین و توضیح نظریه مقاومت صورت گرفته است به نظر می رسد همچنان خلاء پژوهشی زیادی در زمینه تحلیل و تبیین این نظریه وجود دارد. یکی از این خلاءها فقدان تحلیل و تبیین روشمند نظریه مقاومت بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی است. هدف این کرسی علمی ترویجی ارائه تحلیلی علمی و روشمند از نظریه مقاومت بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی است. در این هم اندیشی عملی ابعاد زیر مورد توجه قرار می گیرد.
الف) تبیین و تحلیل ابعاد معرفتی و منطقی نظریه مقاومت؛ در این قسمت مهمترین ابعاد منطقی و معرفتی نظریه مقاومت مانند مبانی بدیهی و مبانی نظری مورد توجه قرار می گیرد. همچنین توضیح داده می شود که چگونه نظریه های علمی با اتکا به یقین روان شناختی و یقین منطقی خود قوام پیدا می کنند. روش شناسی بنیادین نظریه مقاومت مورد دیگری است که در این بخش تحلیل و بررسی می شود. در نهایت در همین بخش با الهام از روش شناسی بنیادین رویکردها و خوانش های پیرامون نظریه مقاومت توضیح داده می شود.
ب) تبیین و تحلیل ساختار مدون و صورت بندی نظریه مقاومت؛ در این بخش صورت بندی و تحلیل شبکه مفهومی نظریه مقاومت مورد توجه قرار می گیرد. برای تبیین و تحلیل ساختار و صورت بندی نظریه مقاومت ابتدا مفاهیم و عناصر قوام بخش نظریه مقاومت و در پی آن ساختار معرفتی نظریه مقاومت و روش‌های کاربردی نظریه تحلیل می شود.
ج) تبیین و تحلیل ابعاد وجودی و اجتماعی نظریه مقاومت؛ هدف از این قسمت واکاوی بسترهای معرفتی و غیر معرفتی است که نظریه مقاومت در آنها شکل گرفته است. تحلیل و تبیین عوامل اجتماعی غیر معرفتی در تولید و تکوین نظریه، بررسی نسبت نظریه مقاومت با فرهنگ بومی و غیر بومی و در نهایت تحلیل زمینه‌های ارتباطی نظریه مقاومت با فرهنگ غیر بومی از مواردی است که در این بخش مورد توجه قرار می گیرد.

 

ما را در ایتا دنبال کنید

https://eitaa.com/joinchat/1690304590Cfccefed4e8

گروه فقهی: 
تعداد بازدید :206
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.