سایت مرکز فقهی
کرس ترویجی «بررسی فقهی حق شهروندی فرقه‌های ضاله با تأکید بر فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.   به همت گروه فقه سیاسی مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل کرسی ترویجی «بررسی فقهی حق شهروندی فرقه‌های ضاله با...
فقه سیاسی بخشی از علم فقه است که به کشف، استخراج و بیان احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی می پردازد. دانش فقه سیاسی عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی دانسته شده است؛ زیرا به تمامی جنبه‌های زندگی مسلمانان...
با وجود تلاش های که برای تبیین و توضیح نظریه مقاومت صورت گرفته است به نظر می رسد همچنان خلاء پژوهشی زیادی در زمینه تحلیل و تبیین این نظریه وجود دارد. یکی از این خلاءها فقدان تحلیل و تبیین روشمند...
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.