سایت مرکز فقهی

فقه سیاسی بخشی از علم فقه است که به کشف، استخراج و بیان احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی می پردازد. دانش فقه سیاسی عملی‌ترین بخش دانش‌های اسلامی دانسته شده است؛ زیرا به تمامی جنبه‌های زندگی مسلمانان ارتباط دارد. موضوع دانش فقه سیاسی پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها است. در دوران معاصر با گسترش امواج اسلام‌گرایی و اهمیت پیدا کردن رابطه دین و تجدد، دانش فقه سیاسی نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. وظیفه فقه سیاسی و فقیه متخصص در امر سیاست را ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و نصوص ثابت دینی دانسته‌اند.
فقه سیاسی دانشی امامت‌محور است که بر اساس تفسیری خاص از جایگاه و شرایط امام معصوم در زندگی سیاسی شکل گرفته است. فقه سیاسی شیعه را بر اساس تحولات سیاسی- اجتماعی، از ابتدای تأسیس در زمان پیامبراسلام به چند دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم کرده‌اند. در میان نگرش‌های حداقلی و حداکثری به فقه و به تبع آن به فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، چند رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی برای آن تصویر شده است.
فقه سیاسی به مسائلی چون انواع نظام سیاسی، نظریه‌های دولت از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه، نظریه‌های ولایت فقیه ( انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) و همچنین مباحثی چون امور حسبه ، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، ارتداد، همکاری با نظام‌های جور، آزادی، حقوق اقلیت‌ها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... می‌پردازد.
یکی از گروه های فعال مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گروه فقه سیاسی است. فقه سیاسی، یک دانش میان رشته‌ای با رویکرد فقهی - سیاسی است که به استنباط و تبیین احکامی می‌پردازد که به گونه‌ای با علم سیاست، وظایف حاکم اسلامی، وظایف مردم در قبال حکومت ارتباط دارد.
اهداف و سیاستها:
شناخت نسبت به مسائل حوزه سیاست و تحقیق و تحلیل فقهی موضوعات آن و ترویج و دفاع علمی از فقه اهل بیت (ع) و پاسخ‌گویی به مسائل جدید در رابطه به حکومت اسلامی.
اعضای گروه :
آقای دکتر عباسعلی مشکانی مدیر گروه
آقای دکتر محمد قاسمی دبیر علمی گروه
آقای سید حبیب عمادی خواه دبیر اجرایی گروه
 زیرگروه های فقه سیاسی:
1.    همکاری های علمی
2.    درس خارج فقه سیاسی
3.    پژوهشی:
                 الف) فقه امنیت
                 ب) فقه حکومتی
                 ج) فقه دولت
4.    مجله
5.    شورای علمی
6.    کارگروه ها :
                 الف) فقه دولت
                 ب) فقه دفاع و امنیت
7.    همایش ها
8.    نشست ها و کرسی ها

 

گروه فقهی: 
تعداد بازدید :141
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.