سایت مرکز فقهی

ماخذ شناسی توصیفی فقه رسانه و رسانه دینی 

اثر حاضر کوششی است در راستای معرفی توصیفی منابعی که با موضوع فقه رسانه و رسانه دینی در کشور تالیف و منتشر شده است.

رسانه شامل تلویزیون، رادیو، سینما، تئاتر، مطبوعات، تبلیغات و ارتباطات است که پژوهشگران برخی از موضوعات و مسائل آنها را از منظر فقهی یا اخلاقی مورد پژوهش قرار داده اند. این مجموعه به صورت موضوعی در پنج بخش کلی: فقه رسانه، اخلاق رسانه، دین و رسانه، آسیب شناسی رسانه و جنگ نرم و رسانه سامان یافته است.

تعداد بازدید :135
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.