سایت مرکز فقهی
عنوان
دوره مختصر«حقوق بشر در اسناد بین المللی»(بنیان ها، ابعاد، کلیات و حقوق حمایتی)برگزار خواهد شد
جلسه هفتم کارگاه حقوق بین الملل و اسناد بین المللی برگزار شد
جلسه ششم کارگاه حقوق بین الملل و اسناد بین المللی برگزار شد
جلسه پنجم کارگاه حقوق بین الملل و اسناد بین المللی برگزار شد
جلسه چهارم کارگاه حقوق بین الملل برگزار شد
جلسه پنجم کارگاه حقوق بین الملل، سه شنبه 12 اردیبهشت برگزار می گردد
جلسه چهارم کارگاه حقوق بین الملل،سه شنبه 5 اردیبشهت برگزار خواهد شد
دیدار کارگروه فقه کودک مرکزفقهی ائمه اطهار(ع) با ریاست محترم مرکز؛ حضرت آیت الله فاضل لنکرانی
جلسه دوم کارگاه حقوق بین الملل و اسناد بین المللی،سه شنبه دوم اسفندماه برگزار شد
جلسه دوم کارگاه حقوق بین الملل و اسناد بین المللی،سه شنبه مورخ دوم اسفند برگزار خواهد شد
اولین جلسه از کارگاه حقوق بین الملل وبررسی اسناد بین المللی برگزار گردید
فراخوان شرکت در دو کارگاه فقهی حقوقی
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.