سایت مرکز فقهی


جلسه هم اندیشی مورخ 29 اردیبهشت 1401 توسط اعضای میز پژوهشی علم اصول برگزار گردید. در این جلسه اهداف و فعالیت‌های میز پژوهشی علم اصول در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت. در پایان جلسه فرم مربوط به ارائه برنامه‌ و فعالیت‌های میز پژوهشی علم اصول با توجه به نظرات اعضا، تکمیل گردید.

 

 

                                                    

 

 

تصاویر
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.