سایت مرکز فقهی


جلسه مشترک انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم، با مدیر گروه فقه جامعه و فرهنگ در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد. 
این دیدار که با هدف گسترش مباحث فقه اجتماعی و آشنایی جامعه علمی حوزه با عناوین و مسائل آن صورت گرفت، مدیران گروه علاوه بر ارائه گزارشی از اهداف و ظرفیت های گروه خود، به تعریف برنامه های مشترک جهت نیل به آن اهداف پرداختند.
 برخی از مصوبات این جلسه عبارتند از: 
۱_ همکاری و تعامل اعضای محترم حلقه فقه اجتماعی انجمن در انجام طرح های پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار 
۲- برگزاری دوره آموزشی پودمانی فقه جامعه و فرهنگ
۳- برگزاری دوره های مشترک نقد کتاب در حوزه فقه اجتماعی
۴- برگزاری جلسات علمی فقه اجتماعی (کرسی ها و نشست ها) جهت پر رنگ شدن حضور فقه اجتماعی در مجامع علمی حوزه.

تصاویر
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.