سایت مرکز فقهی


کرسی ترویجی متصدیان شناخت موضوعات با رویکرد موضوعات فقه پزشکی

جلسه کرسی ترویحی  گروه فقه پزشکی در روز چهارشنبه مورخ  27/07/1401 در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با حضور طلاب و فضلای حوزه علیمه قم و همچنین دانش پژوهان و پژوهشگران فقه پزشکی این مرکز با موضوع " متصدیان شناخت موضوعات با رویکرد موضوعات فقه پزشکی" برگزار گردید .

در این کرسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجت الله بیات (مدیر موسسه موضوع شناسی احکام فقهی و عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث)  به عنوان ارائه دهنده ، حجت السلام و المسلمین دکتر محمد علی قاسمی (مدیرگروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و موسسه موضوع شناسی) به عنوان ناقد و دبیر علمی این کرسی حجت الاسلام و المسلمین حامد میرزاخان ( پژوهشگر فقه پزشکی و دبیر پژوهشی گروه فقه پزکشی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)) بوده و به بررسی موضوع و نقد آن پرداختند.