سایت مرکز فقهی

گروه فقه و حقوق بشر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم اسلام، بکی از اقدامات مهم و از طرفی بدیع خود را در مساله بررسی حقوق کودک از منظر فقه تشیع می داند که در این زمینه اقدام به فعالیت های مختلفی کرده از جمله کلاس آموزشی حقوق کودک از منظر فقهی، که تا این تاریخ، بیش از ده جلسه از آن می گذرد. در این جلسات که دکترمحمدمهدی مقدادی (مدیرگروه فقه وحقوق بشر مرکز فقهی ائمه اطهار) ارائه دهنده آن است، ابتدا به کلیاتی از مباحث حق و حکم، کودک و عناوین کلی دیگر اشاره گردیده است، و افزون بر آن و در ادامه به بررسی انواع حقوق کودک می پردازد. نکته شایان ذکر آنکه مباحث حقوقی در جامعه امروزی فراوان در خصوص آن فعالیت می شود اما دغدغه اصلی  این گرئه، پرداختن به این مباحث از منظر فقه مبین اسلام و خصوصا مذهب تشیع می باشد.

تعداد بازدید :181
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.