سایت مرکز فقهی

معرفی گروه فقه قرآن و حدیث

 فقه القرآن از جمله مهمترین موضوعات دانش فقه به شمار می آید که فرایند استنباط و اجتهاد در آیاتی را محور کار خود قرار می دهد که مشتمل  بر یک یا چند قاعده یا مسأله فقهی بوده، و حکم یا حقی متعلق به انسان و افعال او به صورت صریح یا ضمنی در آن ذکر شده باشد. هر چند هدف و پیام اصلی آیه مطلبی غیر از موضوع فقهی و سیاقش به جز سیاق بیان احکام باشد.

این گروه از تابستان 99 کار خود را شروع کرده و رسالت اصلی خود را، اثبات مرجعیت قرآن در حوزه های مختلف فقهی قلمداد می کند. و میدان فعالیت آن در دو ساحت کلان مباحث نظری مانند توسعه پذیری، روش های نوین کشف احکام و ..  و پرداختن عملی به آیات متضمن احکام در حوزه های مختلف و گرایشهای نوپدید همچون آیات فقه سیاسی و فقه اقتصادی و.. که قرآن در آنها ورود داشته است می باشد.

گروه فقه القرآن علاوه بر مطالعات استقلالی حیطه خود، گروهی مرجع به شمار می آید که با یک نگاه تخصصی در دو حوزه قرآن و فقه نقش معاضد و همکار دیگر گروه ها را  می تواند ایفا کند که در زمینه های گرایشی و تخصصی فقه، بعد مطالعات قرآنی آن را بر عهده  می گیرد.

 اولویت علمی تحقیقاتی گروه در حال حاضر در حوزه توسعه پذیری آیات الاحکام و خلق آثاری می باشد که آیات الاحکام را در موضوعات جدید رهنمون سازد. ضمن اینکه گروه فقه قرآن و حدیث از پژوهش های نوین مطالعات قرآنی که با قوه و عقبه اجتهادی و فهم فقاهتی به مسائل نو قرآن پرداخته اند نیز غافل نبوده و در زمینه درسنامه کردن آثار فاخر قرآنی مرکز نیز فعالیت دارد.

برگزاری نشست های هدفمند از جمله توسعه پذیری آیات الاحکام، کرسی های نظریه پردازی و ترویجی، تولید آثار و پرورش متخصصان پژوهشگر فقه القرآنی را در دستور کار گروه قرار دارد. و در حال حاضر با انجام چندین پروژه تحقیقاتی و تعامل با مراکز فاخر قرآنی فقهی، این اهداف را دنبال می کند. تلاش گروه بر زمینه سازی و برگزاری همایش بین المللی فقه القرآن با تاکید بر اندیشه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رحمت الله علیه و نیز سوق بخشی مرکز تفسیر و رساله های طلاب به مباحت فقه القرآن می باشد. اهتمام گروه بر شبهه پژوهی نیز باعث شده برخی از آثار را به این سمت رهنمون سازد. همه موارد و مراحل با اولویت و حرکتی تخصصی در حوزه حدیث در دو ساحت نظری و میدانی نیز پیگیری خواهد شد.

تعداد بازدید :137
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.