سایت مرکز فقهی


 

گروه  اصول فقه در راستای بررسی موضوعات و پیگیری اهداف مورد نظر خود در تاریخ 28 / 9 / 1400 نشستی با عنوان «امکان سنجی تطبیق روشهای پژوهشی جدید با روشهای استنباط سنتی» با حضور دکتر بهروزی لک، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم، برگزار کرد.

پژوهش دارای شیوه ثابتی نیست و در گذر زمان شیوه های جدیدتری برای پژوهش ارائه شده است. بهره گیری از شیوه های جدید ممکن است در ارتقاء کیفیت پژِوهش و نتیجه گیری بهتر تاثیر گذار باشد. از آنجایی که استنباط حکم شرعی دارای حساسیت هایی است که این حساسیت ها در دیگر پژوهش ها وجود ندارد، نخست باید به بررسی امکان سنجی استفاده از روشهای جدید پرداخت.

در این جلسه ابتدا معانی مختلف پژوهش تبیین گردید. در ادامه و پس از تقسیم روش های تجزیه و تحلیل به روش های مدرن و پسا مدرن و بررسی مبانی این روش ها، چرایی اختلافات علما مورد سوال قرار گرفت و جناب آقای دکتر بهروزی لک، علت بروز اختلافات را، تفاوت در مبانی دانست. ایشان ضمنا بیان داشت که شاید در بدو نظر، تفاوت در روش به عنوان علت بروز اختلاف نظر دانسته شود اما باید دقت داشت که روش ها دارای اصالت نبوده و تفاوت در مبانی و پیش فرض ها موجب تفاوت در روش ها می شود. به همین دلیل هم استفاده از روش های جدید در استنباط بدون در نظر گرفتن مبانی مربوط به آن روش ممکن نیست و لذا روش هایی که ریشه در مبانی مغایر با شریعت دارند مانند روش های پسامدرن و... در نظام استنباطی، قابلیت به کار گیری نخواهند داشت.

 

                                                                                                  

تعداد بازدید :386
تصاویر
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.