سایت مرکز فقهی


انجمن مطالعات اجتماعی حوزه با همکاری گروه فقه جامعه و فرهنگ مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار  می کند.
زمان چهارشنبه ها به صورت حضوری و مجازی

تعداد بازدید :490
تصاویر
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.